Waarschuwing voor illegale kansspelen

Volgens de huidige Wet op de kansspelen is het aanbieden van kansspelen zonder vergunning of het bevorderen daarvan niet toegestaan (‘nee, tenzij regime'). De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen kansspelen met of zonder inleg. De verbodsbepaling geldt derhalve voor alle typen kansspelen.

In Nederland worden verschillende illegale kansspelen aangeboden. Het risico bestaat dat deelnemers aan illegale kansspelen te maken krijgen met kansspelverslaving, financiële risico's, illegaliteit en criminaliteit. Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en gemeenten treden streng op tegen aanbod van illegale kansspelen.

Voorbeelden van illegaal aanbod van kansspelen zijn:

bron: justitie.nl